Tanulásban akadályozottak tagozata

Tanulásban akadályozottak általános iskolája (1-8. évfolyam)

“…Meg kell találniuk minden gyerek speciális tehetségét, hisz minden gyerekben fellelhetők jó képességek, sőt, időnként a szürkésnek látszó kavicsból előtűnik a drágakő csillogása.”

Czeizel Endre

A tagozaton végzett nevelő-oktató munkánkat a Nemzeti alaptanterv, az SNI irányelvek valamint az intézmény Pedagógiai Programjában foglalt tartalmak alapján végezzük. Helyi tanterveinket az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11.1. melléklete – “Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)” alapján készítettük.

Iskolánkban a tanulásban akadályozottak tagozata 116 fő tanulói létszámmal és 25 fő pedagógusi létszámmal működik. Az itt tanító pedagógusok folyamatosan szakmai továbbképzéseken bővítik tudásukat.

Alsó tagozaton a Meixner módszert alkalmazzuk az olvasás és írás elsajátításához, felső tagozaton a tantárgycsoportos oktatást részesítjük előnyben. Változatos pedagógiai módszereink és az interaktív eszközök (tanulói tablet, interaktív táblák) szélesebb lehetőséget nyújtanak az ismeretek elsajátíttatására.

Tagozatunk alappillére a személyiség fejlesztése. Alsó tagozaton az egész napos nevelés lehetővé teszi, hogy folyamatosan jelen legyen ez a tevékenység. Felső tagozaton a személyiségfejlesztés a tanórákon, délutáni foglalkozásokon és a szakköri foglalkozásokon valamint az iskolán kívüli helyszíneken zajlik.

A közismereti tárgyakat gyógypedagógusok oktatják, a készségtárgyakat szakos, illetve gyógypedagógus kollégák. A délutáni foglalkozások a délelőtti nevelés-oktatás folytatásaként szerves részét képezik életünknek.

Kiemelt célunk az általunk oktatott gyermekek tudásának bővítése és a társadalomba való eredményes integráció elősegítése.

Feladataink:

  • Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása és betartása.
  • A nevelő-oktató munka fejlesztése, szakmai előrehaladás.
  • Az alsó és felső tagozat közötti átmenet zökkenőmentesebbé tétele.
  • A gyerekek aktív bevonása saját programjaik szervezésébe, az iskola és a város kulturális életébe.
  • Intézményen kívüli kapcsolatok erősítése, fenntartása, keresése.
  • Tehetséggondozás és felzárkóztatás.
  • Országos, megyei, városi sport illetve tanulmányi és művészeti versenyekbe való bekapcsolódás.
  • Az egyéni bánásmód elvének figyelembevételével a képességek, készségek fejlesztése.
  • A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése.
  • A középfokú intézményekben való továbbtanulás eredményes előkészítése.

Igyekszünk kellemes, családias hangulatú környezetet biztosítani, hogy gyermekek és felnőttek is jól érezzék magukat iskolánkban.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...