TAMOP 3.1.6

TÁMOP 3.1.6-11/2-2011/0005

22009-2010 év

Tartalma:

“Együtt az együttnevelésért”

Céljai:

Az intézményünkben ellátott, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátását mind magasabb színvonalon, az egyéni igényekhez a legjobban igazodva végezzük, és ehhez segítséget nyújtsunk a folyamatban részt vevő minden szereplő számára.

A pályázat során elért eredmények:

A pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy minél több gyógypedagógus elvégezhesse „Utazó- gyógypedagógiai kompetenciák” tanfolyamot, ezzel segítve az inklúzió szakmai megvalósulását. A többségi pedagógusok számára lehetőséget teremtett a gyógypedagógiába való betekintésre, módszertani ismereteik bővítésére.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...