Étkeztetés

ÉLELMEZÉS SZERVEZŐ:

Bordásné Radácsi Anikó
tel.:  06/30 304-67-23

Központi telefonszám és email:
52/414-356 (26-os mellék)
etkezes@diminfo.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉS MEGSZERVEZÉSÉRŐL

Étkezés megrendelése: a 2020/2021-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni. Kérjük, hogy a nyomtatványt nyomtatott nagy betűkkel kitölteni szíveskedjenek!

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell. – óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot; – általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatot; tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát; – átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Rászorultsági kedvezmény igénylése: a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani.

A hozzájáruló nyilatkozatok és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb 2020. június 15. napjáig be kell benyújtani!

A beadás elektronikus úton történik: az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője e-mail címére, óvoda esetén az óvodatitkár e-mail címére.

A nyilatkozatok, mellékletek letölthetők a www.diminfo.hu internetes oldalról.

Étkezési térítési díj megfizetése:

A 2020/2021 tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában! Kifejezetten ajánljuk gyorsabb, kényelmesebb megoldásként az internetbankon keresztül történő ügyintézést. A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok: Név: Debreceni Intézményműködtető Központ Számlaszám: 11738008-15813619 Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A. Banki azonosító: A15813619 Fogyasztó azonosítója: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan) Fogyasztó neve: Az étkezést igénybe vevő neve

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez. A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon. Kérdés, észrevétel esetén hívható telefonszám: 06-30-238-9820

Hajnal János Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója

8._sz._melléklet
9.sz_.-melléklet
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_ÁLT._ISKOLA
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_ÁLT._ISKOLA_KOLLÉGIUM
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_KÖZÉPISK
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_KÖZÉPISKOLAI_KOLLÉGIUM
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_ÓVODA
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_ÓVODAI_KOLLÉGIUM
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_SZAKISKOLAI_KOLLÉGIUM_BÁRCZI
2020-21_-_Hozzájáruló_nyilatkozat_TANULÓSZOBA_BÁRCZI
Élelmezésszervezők_elérhetőségei_2020-21

 


Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...